Vår egen Sjømannsprest Jan Olav Johannessen , pluss en pastor fra Father Brennan Foundation og Rev Surakit Kamonrat var til stede og velsignet prosjektet, og det var en stor dag for oss alle, sier Gudmund Eiksund som selv er medlem av byggekomiteen.