Har du barn med en thaiperson og bor i Thailand??Sjømannskirken holder i år på med en kartlegging av thai-norske barns situasjon i Thailand. I den forbindelse har vi en liten spørreundersøkelse. Det tar ikke  mer enn 5 min å svare på undersøkelsen, og vi håper så mange som mulig kan tenke seg å svare.Jo flere som svarer, jo bedre informasjon får vi….

Hvis du kan tenke deg å være med, trykker du på følgende e-mailadresse innen utgangen av denne uken (uke 7):thainorskebarn@sjomannskirken.no

Her skriver du navnet ditt, og bekrefter at du vil være med i undersøkelsen. Du vil så - om noen dager- motta en spørreundersøkelse som e-post.

Spørreundersøkelsen er elektronisk oganonym.Håper du vil være med!Gode ønsker
Astrid Veum Mydland
Prosjektleder i "Thai-norske barn i fokus"