Antall ville tigere i Thailand i kraftig kning

Antallet ville tigre øker kraftig i Thailand, takket være myndighetenes innsats for å bekjempe avskoging og sniksyting, og dette er jo gode nyheter da tigre er en av dyreartene som står i fare for å bli utryddet.

Thailands nasjonalparker og Wildlife and Plant Conservation Department planlegger nå å øke tigrenes territorium i flere områder slik at dyrene skal få bedre plass, og vi går utifra at folka i WWF Thailand vet hvor stort område en tigerfamilie trenger.
 
De regner med at det er 250 ville tigere i Thailand pr. i dag, og mesteparten lever i Huai Kha Khaeng og Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuaries, ( Du finner områdene på internet hvis du er interessert)  og de vet at det er 15 gravide dametigere der ute, noe som er en tilfredsstillende fødselsrate, men terriroriet må som nevnt utvides slik at babytigrene får plass når de vokser opp.

Områdene dekker 622 200 hektar, og er det største beskytta område i hele Sørøst Asia, og kom på Unesco World Heritage Sites liste i 1991. De hører til provinsene Uthai Thani, Kanchanaburi og Tak.

Det er flere andre områder i Thailand hvor det lever ville tigere, og myndighetene er opptatt av at slik skal det fortsatt være også i fremtiden, og de planlegger å utvide tiger-habitatene i flere andre provinser.

Tigerfotos: Stig. www.asiabilder.com