INVITASJON TIL ALLE NORSKE BOSATT I THAILAND

Ambassaden i Bangkok vil holde de årlige informasjonsmøtene ulike steder i Thailand etter følgende tidsplan:

CHA AMTirsdag 24. januar 2012 kl. 11.00Sted:Methavalai Hotel Cha Am
UDON THANI:Onsdag 25. januar 2012 kl. 11.00Sted:Charoen Hotel, Udon Thani
PHUKET:Torsdag 26.januar 2012 kl. 11.00Sted:Kata Beach Resort, Kanda Hall
PATTAYA:Fredag 27. januar 2012 kl. 11.00Sted:Jomthien Garden Resort

OBS:  Merk at møtene begynner kl. 11.00Representanter for NAV/HELFO vil være med og holde orienteringer om  medlemsskap, pensjoner og sykesaker.

Felles program for alle møtene:

  • Kort orientering om ambassadens og konsulatenes virksomhet (Pattaya + Phuket)
  • Åpen runde med spørsmålsstilling og svar, vedr. ambassade/konsulatsaker
  • Orientering fra NAV- Medlemsskap
  • Spørsmålsrunde
  • Orientering fra NAV - Pensjoner
  • Spørsmålsrunde
  • Kaffe/lunsjpause
  • Orientering fra HELFO - Sykesaker
  • Spørsmålsrunde
  • Individuelle møter og samtaler.

Ambassadens ansatte vil være tilgjengelige for spørsmål vedrørende visum og andre konsulære saker i pauser og etter fellesmøtet.

I Pattaya deltar også konsul Stig Vagt-Andersen og sjømannsprest Jan Olav Johannessen, som vil holde korte orienteringer.

I Phuket deltar konsul , Mrs. Pornphan Sittichaivijiit og konsulærassistent Ms. Sornpornwan Srikram.  Det vil kort bli orientert om konsulatets oppgaver og virksomhet.

Det blir servert kaffe, te og snacks på alle møtene.

VELKOMMEN!

Se for øvrig kunngjøring på ambassadens nettsider  www.emb-norway.or.th/