USA planlegger bruke U-tapao flyplassen i Rayong til klimastudier og som katastrofesenter-base

Thailands militære ledere skal etter det vi erfarer ikke ha noen innvendinger, og det eneste som i skrivende stund mangler, er at Parlamentet offisielt godkjenner planene. Det er velrenomerte Nasa som skal gjennomføre prosjektet, og de ønsker å studere regionale klima forhold. Dette vil kunne gi sikrere værmeldinger i fremtiden.

Amerikanerne skal, hvis klimastudie-prosjektet blir godkjent av Thailand,  bruke ”The Red House” på U-tapao som kommandosenter, og til å innkvartere personell. Bygningen fikk dette navnet under Vietnamkrigen etter en militær avdeling som da holdt til der.

De fleste regner med at parlamantet vil godkjenne USA`s forespørsel i løpet av relativt kort tid, da statsminister Yingluck Shinawatra skal være positiv til forespørselen fra USA, ifølge Bangkok Post, og når hennes parti, Phue Thai,  har rent flertall i parlamentet burte det være en formalitet.

Om dette vil få noen innvirkning på Thailands nære og gode forhold til Kina, er det ikke kommet noen offisiell reaksjon på foreløbig., men ifølge Bangkok Post er alle naboland orientert, og har ikke hatt innvendinger, men enkelte spekulerer i om det er spionasje inne i bildet.

Nasa presiserte fredag 22 juni at de trengte svar senest tirsdag 26 juni, da det er enormt mye utstyr som skal fraktes og monteres før undersøkelsene som skal gjennomføres i august/september.
Thai-Regjeringen på sin side insisterer på at det ikke er riktig, slik enkelte rykter sier,  at forhandlinger om Visa til USA for tidligere statsminsiter Thaksin Shinawatra er grunnen til at regjeringen enda ikke har svart.

Oppdatering fredag 22 kveld: Både Kina, Singapore og Cambodia, har sagt ja til at amerikanske fly får benyttet deres luftterritorium under innsamlingen av meterologiska data.

Siste 23 juni:  Statsminister Yingluck Shinawatra sier til Bangkok Post på lørdag 23, at vi (Thailand) har våre egne prosedyrer å følge, og Nasa skal få svar når vi har fattet våre vedtak. Er ikke det godt nok for NASA, up to them.

Bangkok Post melder søndag 24 juni at Nasa har invitert Thai myndighetene til å komme og inspisere både fly og utstyr, slik at de selv kan forvisse seg om at alt er slik som avtalt. Men en talsmann for opposisjonspartiet Demokratene opplyser at det ene, av de tre flyene som skal brukes i studien, er en ER -2 som kan fly helt opp til 21 km. over bakken, og som ikke kan følges på radar.

                                                                   

Mandag 25 leser vi i Bangkok Post at Science and Technology minister  Plodprasop har sagt at Kina har blitt forsikret om at Thailand ikke vil tillate at U-tapao flyplassen blir brukt som amerikansk flybase, slik tilfelle var under Vietnamkrigen.
Det forventes at planene vil bli godtatt av  kabinettet i morgen tirsdag 26 juni. Demokratene på sin side hevder at Nasa begynte å transportere utstyr til U-tapao alt den 18 mai.

Tirsdag 26 sånn ca. ved lunchtider, kom det melding om at Cabinettet videresendte NASAS forespørsel om å få bruke U.tapao som base for atmosfæriske studier, videre til Parlamentet. Hele saken har nå blitt en ”varm potet”, og ingen med myndighet til det våger å skjære igjennom.
Regjeringens visetalsmann uttaler nå at det er lite sannsynlig at det blir noen ”deal” i år, da en er bekymret for reaksjoner fra naboland, og fra opposisjonspartiene.

Så her er vi, og slik står saken den 26- 6 på kvelden.

Aller, alle siste tirsdag sen kveld: Det har blitt bestemt at parlamentet skal diskutere saken, men det kan ikke skje før i august, da de nå ikke har sesjon. Det vil i praksis si at det blir forsent for NASA, men regjeringen uttrykker håp om at USA og NASA vil vise forståelse for situasjonen som har oppstått.
Det bør nevnes at mange ikke føler seg sikre på det, og er redd ”toget har kjørt” når det gjelder både dette og lignende viktige og store prosjekt.

                                                                    Foto: Stig -  www.asiabilder.com 
                                                                    Logo fra NASA