- Vil det bli flom igjen i r ogs, spr millioner av thaier seg?

Det spørsmålet stiller nok både thaier og faranger i disse dager, og i aviser og andre media uttales det at myndighetene nå må følge nøye med på størrelsen på stormer og uvær, og ikke minst holde øye med mengden av nedbør i de to til tre månedene som ligger foran oss, slik at riktige valg kan tas -  hvis – såfremt -  ifall ...

 

 

Formann i National Disaster Warning Centre, Smith Dharmasaroja, uttalte i slutten av juni til Bangkok Post, at det er fare for storflom også i år, hvis de dystre værprognosene som foreligger viser seg å holde stikk.

Han var spesielt bekymret for områdene i Nord og Central-Thailand, men sa at hvis nedbøren holder seg på et normalt nivå så vil myndighetene greie å handskes med vannmassene uten større problemer. I år er i alle fall alle instanser så godt forberedt som det går an når det gjelder å demme opp for, i dobbelt forstand, naturens luner.

På lenger sikt er Khun Smith mer bekymret for hva Bangkok og provinsene rundt kan komme til å oppleve av oversvømmelser om en 8 til 10 år, på grunn av stadig økende havnivå.

Tekst Odi

Bilder Stig