Kamp mot korrupsjon

Regjeringspartiet Phue Thai og statsminister Yingluck Shinawatra har tatt opp kampen mot korrupsjon, melder den ledende engelskspråklige Bangkok-avisa The Nation.
 

- Har du hørt den før, sier du? Det har vi alle, men hun skal i alle fall ha ros for å prøve å få bukt med problemet, og det er helt nye metoder som blir tatt i bruk. For nå skal landets inbyggere selv gis mulighet til å klage og tipse om hvem som utøver denne, for landet så økonomisk ødeleggende, gesjeften. Det skal skje bl.a. ved at det har blitt opprettet og åpnet en hotline; www.stopcorruption.co.th  og flere statlige Facebook-sider hvor befolkningen kan sende inn sine tips og historier, og regeringen lover at alt vil blir fulgt opp og undersøkt innenfor en tidsfrist på 120 dager.Ikke nok med det, på buss og jernbanestasjoner, og på flyplasser blir det satt opp tipsbokser hvor du kan legge dine korrupsjonsanklager. Hotline har bare på den ene måneden den har vært i drift mottatt 342 klager fra publikum, skriver The Nation.Det blir også satt i gang tiltak som skal forhindre at funksjonærer som har blitt svartelista, skal kunne bli forfremma, og de som blir dømt, skal også bli fradømt retten til å innehan verv som statsansatt.

PS.
Korrupsjon er så mangt...i Norge utnevner regeringen nære venner og partikamerater til viktige og meget godt betalte jobber i inn og utland, uten at stillingene blir utlyst slik de skal. Så selv om Norge får en anderledes sammensatt regjering etter valget neste år, vil AP og SV`s folk sitte i disse stillingene i all overskuelig framtid, og sørge for at liten eller ingen endring skjer i prasis.
Tankekorset da blir at siden Norge er det landet i verden med minst korrupsjon, som det hevdes det, så sier det seg selv at det ikke er bare enkelt.
        
                                                                                                    Odi